bip

 

3 maja 2024 roku w gminie Sokoły uroczyście obchodziliśmy 233 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

O godz. 9:00 w Bazylice Mniejszej w Sokołach odprawiono Mszę Świętą w intencji Ojczyzny.

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach przygotowało część artystyczną. Wystąpili: Weronika Kamińska, Julia Dmuchowska, Janina Nowak, Anna Kamińska, Szymon Truskolaski, Magdalena Żukowicz, Agata Jabłońska, Bronisław Nowak, Agata Odachowska.

Po jej zakończeniu zgromadzeni udali się na plac przed Pomnikiem – Krzyżem. Uroczysty przemarsz poprowadziły poczty sztandarowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy – OSP w Sokołach i OSP w Jeńkach, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach, Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie oraz Koła Terenowego Więzionych i Represjonowanych w Sokołach.

Następnie na płycie pomnika kwiaty złożyły delegacje samorządu terytorialnego, szkół, instytucji i zakładów pracy z terenu naszej gminy.

Serdecznie dziękujemy za udział w uroczystościach!

Monika Żukowicz

CKB w Sokołach