bip

 
Znaki Gminy Sokoły
zostały ustanowione Uchwałą Nr VI/30/03 Rady Gminy Sokoły z dnia 4 marca 2003 r.
 
1. Herb Gminy Sokoły

Herb Gminy Sokoły przedstawia; na tarczy, w polu błękitnym, srebrnego sokoła, z dzwonkami na łapach, usadowionego szponami lewej łapy na fleuronie złotej korony, zrywającego się do lotu. Herb nawiązuje bezpośrednio do nazwy miejscowości Sokoły, która w roku 1827 otrzymała prawa miejskie, dzięki staraniom właścicielki osady Marianny Markowskiej z Kruszewskich. W przeszłości zamieszkiwała tu szlachta zagrodowa Sokołowie – później Sokołowscy herbu Gozdawa.Herb Gminy umieszcza się w sali obrad rady gminy, w pomieszczeniach urzędu gminy oraz jednostkach organizacyjnych i na budynku gminy.Herb Gminy może być umieszczany na drukach urzędowych przewodniczącego rady oraz wójta gminy.Użycie herbu przez instytucje nie będące jednostkami gminnymi, a także przez organizacje społeczne, zwłaszcza w celach handlowych i reklamowych może nastąpić tylko za zgodą rady.

2. Flaga Gminy Sokoły

flaga i herb

Flagę Gminy Sokoły stanowi płat prostokątny, składający się z trzech pionowych pasów, dwóch bocznych – węższych, koloru żółtego oraz pasa środkowego – szerszego, koloru błękitnego, na którym umieszczony  jest centralnie herb gminy.Flaga jest wywieszona na budynku urzędu gminy w czasie obrad rady, uroczystości gminnych i państwowych oraz podczas oficjalnych wizyt władz państwowych, wojewódzkich i powiatowych.Flaga może być wywieszona także na budynkach instytucji, przedsiębiorstw i organizacji społecznych w czasie uroczystości gminnych.Pieczęć Gminy Sokoły jest okrągła, w otoku z napisem Gmina Sokoły, w środku wizerunek  herbu Sokół , wymiar pieczęci wynosi 36 mm średnicy.Pieczęć Gminy używają : Przewodniczący Rady Gminy w umieniu rady oraz Wójt w zakresie zadań własnych gminy.

3. Hejnał Gminy Sokoły

Zapis nutowy hejnału Gminy Sokoły

 
{source}<audio controls>
<source src="/images/zdjecia/insygnia/hejnal.mp3" type="audio/ogg">
</audio>
{/source}
 
 
 Hejnał Gminy Sokoły jest symbolem dźwiekowym gminy i może być odtwarzany w czasie trwania uroczystości gminnych.
 
 
4. Pieczęć Gminy Sokołypiecz gminy

Pieczęć Gminy jest okrągła, w otoku z napisem Gmina Sokoły, w środku wizerunek herbu Sokół, wymiar pieczęci wynosi 36 mm średnicy. Pieczęci gminy używają: Przewodniczący Rady Gminy w imieniu rady oraz Wójt w zakresie zadań własnych gminy.