bip

 

W dniu 14.02.2024 r. w siedzibie jednostki OSP w Sokołach miało miejsce szczególne wydarzenie. Na zaproszenie pana Wójta Józefa Zajkowskiego i Prezesa jednostki OSP pana Marcina Kruszewskiego przybyli najmłodsi mieszkańcy gminy którzy brali udział w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Konkurs miał na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i osób dorosłych ochroną przeciwpożarową, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Osoby biorące udział w konkursie mogły stosować najróżniejsze techniki przedstawiając własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w działalności m.in. edukacyjnej, kulturalnej, historycznej, wychowawczej i prewencyjnej. Tematyka konkursu obejmowała udział straży pożarnych w działaniach związanych np. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych, akcjach ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa specjalistycznego oraz udział w innych wydarzeniach takich jak zawody strażackie czy koncerty orkiestr.

Prace oceniane były  w pięciu grupach wiekowych:

I grupa – przedszkola
II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV
III grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII
IV grupa – szkoły ponadpodstawowe
V grupa – osoby dorosłe

Gminna Komisja Konkursowa spośród 64 prac wyłoniła i przekazała do kolejnego etapu konkursu na szczeblu powiatowym 13 najpiękniejszych prac w następujących grupach wiekowych:

I grupa - przedszkola – 4

II grupa – szkoły podstawowe kl. I-IV - 5

III grupa – szkoły podstawowe kl. V-VIII – 4.

Wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursie Wójt Gminy Sokoły wręczył drobne nagrody rzeczowe.

W szczególny sposób podziękował pani Mirosławie Kruszewskiej za pomoc i ogromne zaangażowanie w organizacji konkursu na szczeblu gminnym.

 

Katarzyna Komar

 

Zdjęcia z wręczenia nagród