bip

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sokoły.

Przedstawiam Państwu ulotkę informacyjną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą profilaktyki jodowej.

Preparat jodku potasu zostanie Państwu przekazany jedynie w przypadku realnego zagrożenia i będzie udostępniany według załączonego wykazu punktów wydawania preparatów jodowych. 

Preparat będzie można uzyskać w wyznaczonych punktach po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.

Wójt

Józef Zajkowski

Załączniki