bip

 

21 września 2022 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Cyfrowy Senior” w powiecie wysokomazowieckim. Seniorzy z terenu powiatu spotkali się w „Karczmie u Stryja” w Osipach Wydziorach Pierwszych.

W programie spotkania przewidziano: wręczenie certyfikatów ukończenia kursu seniorom, pokaz prezentacji przygotowanych przez seniorów, integracja poprzez śpiew, wspólny posiłek oraz występ zespołu „Swojskie melodie” z Nowych Piekut.

Naszą gminę reprezentowali aktywni seniorzy, którzy w 2019 roku uczestniczyli w kursie komputerowym: Zygmunt Bruszewski, Danuta Brzozowska, Regina Chorko, Irosław Czajkowski, Janina Jabłońska, Henryk Mojsa, Antoni Ożarowski, Danuta Płońska, Wojciech Polowczyk, Mirosław Roszkowski, Zofia Śleszyńska, Bożenna Żukowicz, Ryszard Żukowicz.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

Monika Żukowicz

CKB w Sokołach

Zdjęcia z konferencji podsumowującej projekt „Cyfrowy Senior”