bip

 

Zapraszamy wszystkich rolników do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety na temat świadomości w kwestii metod nawożenia i budowania azotu w glebie.

Formularz został stworzony w celu uzyskania informacji od rolników uprawiających kukurydzę na temat ich wiedzy dotyczącej tzw. żywej ściółki i potencjalnie jej użytkowania.

 

Wypełnij ankietę