bip

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego, informujemy o możliwości składania wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokołach.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

Wysokość dodatku węglowego wynosi 3.000,00 zł dla gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy jest świadczeniem jednorazowym, przysługującym wyłącznie w 2022 r., przyznawanym na wniosek osoby zainteresowanej.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r.:

  • elektronicznie – przez EPUAP (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przez  profil zaufany)
  • papierowo – w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokołach przy ul. Rynek Mickiewicza 10, pok. nr 1, w godz. od 7:30 do 15:30

Więcej na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: Dodatek węglowy – pytania i odpowiedzi

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

Załączniki