bip

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Bogusławy Szabłowskiej

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sokołach.

 

W dniach żałoby łączymy się w bólu z Rodziną.

 Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu ogromnej straty

 

składają

 

Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski

Przewodniczący Rady Krzysztof Grabowski

oraz pracownicy Urzędu Gminy Sokoły i jednostek organizacyjnych,

Radni i sołtysi Gminy Sokoły.

  

Utraciliśmy mądrego i wyrozumiałego człowieka o wielkiej szlachetności, życzliwości, uczciwości i pracowitości.

Wieloletniego, doświadczonego pracownika samorządowego, traktującego zawsze swoją pracę jako misję i powołanie, służącego społeczności naszej Gminy z wielkim oddaniem.

Jej śmierć jest dla nas wszystkich ogromną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w niedzielę, tj. 14 sierpnia 2022 r. o godz. 13.30 w Bazylice Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach

 

Ponadto informujemy o możliwości dokonania wpisu w Księdze Kondolencyjnej wyłożonej w holu Urzędu Gminy Sokoły.

Księga zostanie przekazana Rodzinie Zmarłej.

Niech nasze ciepłe myśli i wspomnienia utrwalone w pamiątkowej księdze będą otuchą i wsparciem dla Rodziny.