bip

 

W dniu 5 czerwca 2022 r. w gminie Sokoły odbyła się wizyta studentów uczestniczących w projekcie finansowanym przez Euroleague for Life Sciences ELLS - sieć wiodących uniwersytetów przyrodniczych w Europie (BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna; SLU - Swedish University of Agricultural Sciences; UHOH - University of Hohenheim; WUR - Wageningen University and Research Centre; CZU - Czech University of Life Sciences Prague and SGGW - Warsaw University of Life Sciences).

                       

W ramach tego projektu studenci biorą między innymi udział w intensywnym tygodniowym programie w gminie Sokoły. Odbywają się tu wykłady nauczycieli akademickich z różnych dziedzin oraz różnych ośrodków zagranicznych, ale przede wszystkim spotkania z przedstawicielami lokalnej społeczności – władz samorządowych, gospodarstw rolnych (produkcja mleka oraz sękaczy). Studenci poznają też okolicę przez własne doświadczenie pobytu (trasa rowerowa, spływ kajakowy). Uczestnicy są podzieleni na międzynarodowe grupy osób studiujących w różnych dziedzinach (ekonomia, rolnictwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska i in.). Ich zadaniem jest przygotowanie propozycji projektu/działania, który sprzyjałby rozwojowi lokalnemu. Wyniki swoich prac mają przestawić w najbliższą sobotę 09-07-2022 r. o godz. 11:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu.

Natomiast finalny projekt zostanie przedstawiony w trakcie konferencji ELLS, organizowanej w tym roku przez uniwersytet w  Pradze.

Zwycięska drużyna otrzyma nagrodę w kwocie 1500 euro.

Zespół studentów i wykładowców przebywających obecnie w gminie Sokoły składa się z przedstawicieli takich krajów jak: Polska, Włochy, Niemcy, Litwa, Nigeria, Republika Południowej Afryki, Rosja, Pakistan, Izrael, Bangladesz, Indonezja z doświadczeniami międzynarodowymi (studiują w Holandii, Czechach, Niemczech, Szwecji, Węgrzech, Litwie).

Podczas spotkania ze studentami Wójt Gminy Sokoły przedstawił rolę Gminy nie tylko w życiu mieszkańców, ale również w funkcjonowaniu powiatu czy województwa. Nakreślił również historię samorządu w Polsce oraz jak zmieniały się zadania wójta i samorządu na przestrzeni lat. Poruszano również temat wyborów samorządowych w Polsce. Przedstawiono także filmy opowiadające o życiu w naszej gminie.

Bardzo ciekawym elementem spotkania była dyskusja, gdzie doktoranci zadawali szczegółowe pytania dotyczące rozwiazywania problemów, jakie są napotykane przy organizacji funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego oraz wizji przyszłości i rozwoju gminy Sokoły.

Ciekawostką spotkania był fakt, że słuchaczami byli przedstawiciele różnych narodowości więc całość wizyty prowadzona była dwujęzycznie, po polsku i angielsku.

Spotkanie przebiegło w bardzo przyjemnej atmosferze. Była to okazja nie tylko do nauki, ale również wymiany kulturowych doświadczeń.

Jolanta Polowczyk

 

Zdjęcia ze spotkania