bip

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola Rolnika, by upadku unikał, który będzie przebiegał w formule on-line.

Tegoroczna edycja weryfikuje wiedzę uczestników z zakresu zapobiegania wypadkom w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zawiązanych z prewencją zdarzeń najczęściej zgłaszanych do Kasy – upadków osób. Konkurs trwa do 20 listopada 2021 r. 100 uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punków w najkrótszym czasie otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł. brutto tj. myjki ciśnieniowe.

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Zasady uczestnictwa w tym działaniu określa regulamin, dostępny na stronie internetowej Kasy: www.krus.gov.pl (przejście do zewnętrznego serwisu i otwarcie nowej zakładki)

KRUS

Plakat informacyjny