bip

 

Pacjenci, którzy przeszli COVID-19, mogą skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych w gabinecie fizjoterapii, a nawet w domu. Dzięki profesjonalnym i indywidualnym zabiegom fizjoterapeutycznym osoby po chorobie szybciej odzyskają siły i wrócą do codziennych aktywności.

Najczęściej obserwowane powikłania, które występują u pacjentów po COVID-19, to: problemy z oddychaniem, zmniejszona ogólna sprawność organizmu i tolerancja wysiłku fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia lękowe i depresyjne.

Kompleksowy program rehabilitacji po COVID-19

W odzyskaniu pełni sił po przebytej chorobie COVID – 19 pomaga profesjonalna rehabilitacja. Narodowy Fundusz Zdrowia, na polecenie ministra zdrowia, przygotował kompleksowy program rehabilitacji po chorobie COVID-19, realizowany w trybie stacjonarnym i w leczeniu uzdrowiskowym. W regionie mamy już 7 placówek, które dołączyły do programu i leczą lub będą leczyć pacjentów po COVID-19 ze środków wypłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. - informuje dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ Maciej Bogdan Olesiński.

WYKAZ PLACÓWEK

Dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ zapowiada również, iż: - Dostęp do rehabilitacji postcovidowej będzie jeszcze łatwiejszy, dzięki rozszerzeniu programu o gabinety fizjoterapii, zajmujące się rehabilitacją leczniczą. Świadczenia w rehabilitacji pocovidowej będą udzielane również w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

Rehabilitacja postcovid w gabinecie fizjoterapeutycznym

Do programu rehabilitacji COVID-19 w gabinecie fizjoterapeutycznym kwalifikują się ozdrowieńcy, nie później niż do 6 miesięcy od zakończenia choroby. Chodzi np. o pacjentów z utrzymującą się dusznością, która poważnie utrudnia normalne funkcjonowanie.

Siłę duszności określa się na podstawie specjalnej skali mMRC (modified Medical Research Council). Już wynik równy lub wyższy 1, w 5 stopniowej skali (0-4), powoduje, że pacjent może zostać skierowany na rehabilitację. Przyjmuje się, że u pacjenta ze wskazaniem 1, duszność występuje podczas szybkiego marszu po płaskim terenie lub pojawia się przy wchodzeniu na niewielkie wzniesienie.

Rehabilitacja postcovid w domu

Pacjenci, którzy przeszli COVID-19, ale mają trudności z samodzielnym poruszaniem także skorzystają z rehabilitacji postcovidowej. Specjalnie z myślą o nich, program obejmuje również wizyty domowe. Podobnie, jak w przypadku rehabilitacji w gabinecie fizjoterapeutycznym, u pacjenta muszą występować duszności (wynik mniejszy lub równy 1). Dodatkowo o zakwalifikowaniu do rehabilitacji w domu decydują:

  • ocena 3-9 w skali oceny funkcjonalnej (0-10)
  • ocena siły mięśniowej MRC (0-5)
  • występowanie zespołu słabości po pobycie pacjenta na oddziale intensywnej terapii.

Z rehabilitacji domowej można skorzystać nie później niż do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19.

Wyspecjalizowane placówki z kontraktem NFZ i skierowanie

Pierwszą placówką, która dołączyła do programu z ofertą rehabilitacji pocovidowej ambulatoryjnej i domowej jest:

E.&B. Falkowscy, Augustów, ul. Zarzecze 17 B kom. 534 009 398

Nowy program rehabilitacji pocovidowej jest realizowany w podmiocie dodatkowo, nie wpłynie więc na wizyty pacjentów, którzy zapisani są na inne formy rehabilitacji. . 

Przypominam, że proces naboru do realizacji programu jest otwarty, więc placówki w dalszym ciągu mogą zgłaszać się do Podlaskiego Oddziału NFZ. Zachęcamy podmioty, które mają możliwości kadrowe, lokalowe do tego, by przystąpiły do programu - informuje dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ Maciej Bogdan Olesiński.

Program dopasowany do pacjenta

Rehabilitacja postcovidowa w poradni lub w domu trwa do 6 tygodni i jest podzielona na kilka etapów. Skierowanie wystawi pacjentowi m.in. lekarz rodzinny.

WIZYTA WSTĘPNA

Podczas wstępnej wizyty fizjoterapeutycznej, specjalista przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem oraz wykonuje podstawowe próby i badania, m.in. oddechowe i wysiłkowe, aby ocenić stan zdrowia pacjenta na początku programu. Wyniki badań początkowych będą porównywane z wynikami po zakończeniu programu i posłużą do oceny efektów terapii.

WIZYTA TERAPEUTYCZNA

Po wizycie wstępnej, fizjoterapeuta ustala z każdym pacjentem kalendarz indywidualnych wizyt terapeutycznych. Program zakłada trzy takie wizyty w każdym tygodniu rehabilitacji. Jednak, gdy stan zdrowia będzie tego wymagał, pacjent może liczyć na dodatkową wizytę w trakcie programu.

Terapia polega na wykonywaniu treningów oddechowych, wytrzymałościowych i interwałowych. Wszystko po to, aby pacjenci jak najszybciej odzyskiwali pełną sprawność. Ponadto pacjenci poznają ćwiczenia, które już po zakończeniu programu, będą mogli samodzielnie i bezpiecznie wykonać w domu.

W zależności od potrzeb i stanu zdrowia chorego możliwe jest włączenie dodatkowych elementów terapii, m.in. technik odksztuszania, treningu równowagi, specjalnych metod rehabilitacji dla pacjentów z problemami neurologicznymi.

WIZYTA KOŃCOWA

Po zakończeniu ćwiczeń i treningów fizjoterapeuta i pacjent spotykają się na wizycie końcowej. Powtarzają badania i testy wykonane podczas pierwszej wizyty i porównują osiągnięte wyniki, m.in. próby zmęczeniowe i oddechowe (określające skalę występowania duszności).

Skuteczna edukacja, czyli jak żyć po chorobie?

Obowiązkowym elementem programu jest edukacja, dzięki której pacjenci będą wiedzieć więcej o samej chorobie i jej powikłaniach. Każdy uczestnik programu dowie się, jak radzić sobie ze skutkami choroby i co robić, aby jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności.

Pacjenci dostaną praktyczne wskazówki i szczegółowe plany treningowe, które ułatwią im samodzielnie dochodzenie do zdrowa. M.in. skorzystają z gotowych porad i ćwiczeń dotyczących duszności i zespołu przewlekłego zmęczenia po infekcji wirusowej. Otrzymają również plany z zestawami ćwiczeń do samodzielnego stosowania w domu, dzięki którym będą dopasowywać skalę trudności i intensywności treningu do możliwości własnego organizmu.

Ile NFZ zapłaci za rehabilitację w poradni, a ile w domu?

Świadczenia będą finansowane na podstawie sprawozdań i rachunków składanych przez realizatorów programu do Oddziałów Wojewódzkich NFZ. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Jedna wizyta terapeutyczna, ambulatoryjna wyceniona jest na kwotę 56 zł, wizyta terapeutyczna, domowa – 83 zł.

 

Beata Leszczyńska

Kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ