Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sokoły

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Górne stawki opłat za odbierania odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych

 

Od 30 września 2021 r. obrady Sesji Rady Gminy Sokoły są transmitowane na portalu posiedzeń 

(link do bieżącej transmisji on-line: https://portal.posiedzenia.pl/SOKOLY?action=live) i są dostępne w wersji z napisami.

 

 

Retransmisję obrad można obejrzeć na:

1. portalu mieszkańca  

(link do portalu mieszkańca: https://portal.posiedzenia.pl/SOKOLY? a następnie przechodząc do zakładki ARCHIWUM)

2. kanale YouTube Gminy Sokoły

(link do kanału YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXtRLXk26J-zn2R-HXv6JTuJ-M5P13ELP)

 

Lista głosowań dostępna jest w zakładce GŁOSOWANIA na portalu mieszkańca (https://portal.posiedzenia.pl/SOKOLY?)