bip

 

Pragniemy poinformować, iż Gmina Sokoły uzyskała dofinansowanie dla  projektu pt.: „Gmina Sokoły wspiera Maluchy! – utworzenie Klubu Dziecięcego w Sokołach”

 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,

Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie.

 

Projekt realizowany jest od 01 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 20 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w okresie od 01.06.2021 do 31.08.2021 roku oraz zapewnienie 21 miesięcy bieżącego funkcjonowania, w okresie od 01.09.2021 roku do 30.06.2023 roku.

 

Wartość projektu: 1 204 392,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 023 733,20 zł