bip

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sokoły na 2020 rok