bip

 

Gmina Sokoły znajduje się w Zachodnim Obszarze Funkcjonalnym województwa podlaskiego.

Położona jest w jego środkowej części. Powierzchnia gminy mieści się w granicach mezoregionu Wysoczyzny Wysokomazowieckiej, a także częściowo w granicach Doliny Górnej Narwi.

Jest jedną z dziewięciu gmin tworzących powiat wysokomazowiecki. Sąsiaduje z następującymi gminami: z kierunku północno – wschodniego – Choroszcz, z kierunku wschodniego – Łapy, z kierunku południowego – Poświętne i Nowe Piekuty, z kierunku zachodniego – Wysokie Mazowieckie i Kulesze Kościelne, z kierunku północno – zachodniego – Kobylin Borzymy.

{gallery width=555 height=555 alignment=center}mapa/mapa.jpg{/gallery}

Powierzchnia gminy Sokoły wynosi 156 km2. W jej granicach w roku 2004 znajdowało się 48 miejscowości wiejskich, w 49 sołectwach.

Powierzchnia gminy wynosi 12,77% powierzchni powiatu wysokomazowieckiego, a także 0,77% powierzchni województwa podlaskiego. Liczba gminnych miejscowości wiejskich stanowiła 12,77% wszystkich powiatowych miejscowości wiejskich oraz 1,22% wojewódzkich. Liczba sołectw stanowiła 12,96% sołectw powiatowych oraz 1,48% wojewódzkich.

 

{mosmap tooltip='Urząd Gminy Sokoły'}