bip

 
25 czerwca 2024 roku miała miejsce III Sesja Rady Gminy Sokoły, podczas której odbyła się debata nad Raportem o stanie gminy za 2023 rok. Następnie udzielono wotum zaufania oraz absolutorium Wójtowi Gminy Sokoły Panu Radosławowi Choińskiemu. Podjęto również uchwałę w sprawie wyborów organów wykonawczych sołectw na terenie naszej gminy.
 
Rada Gminy Sokoły zdecydowała również o zmianie na stanowisku Skarbnika Gminy. W imieniu swoim i pracowników Pan Wójt wyraził uznanie Pani Skarbnik Irenie Bruszewskiej za rzetelne i profesjonalne pełnienie tej funkcji przez 29 lat oraz 48-letnią pracę w Urzędzie. Rada Gminy również złożyła podziękowanie za lojalność, zaangażowanie i ciężką pracę, która była fundamentem funkcjonowania naszej gminy przez lata. Nie obyło się bez kwiatów, chwil wzruszenia i pamiątkowych zdjęć.
 
Jednocześnie na stanowisko Skarbnika Gminy powołano Panią Katarzynę Ochocką, która od niemal 16 lat pracuje w Urzędzie, a od 2018 roku jest Kierownikiem Referatu Finansowego. Nowej Pani Skarbnik składamy gratulacje i życzymy owocnej pracy na rzecz naszej gminy.
 
UG Sokoły
 
 
Zdjęcia z sesji