bip

 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, 30 kwietnia odbyło się przekazanie uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie przyznania dofinansowania w kwocie 42 477 337,93 zł na realizację projektu „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”.

Gmina Sokoły otrzymała dotację w wysokości  495 479,61 zł na realizację usług społecznych dla 7 osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Program realizowany będzie na przestrzeni czterech lat. Szczegóły dotyczące realizacji projektu będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach ul.  Rynek Mickiewicza 10.

 Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej osób z niepełnosprawnościami dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027, Priorytet VIII: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych.

Załączniki