bip

 

24 marca – Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej. W okupowanej Polsce, za jakąkolwiek pomoc okazaną ludności żydowskiej, groziła kara śmierci. Mimo to, były osoby, które ryzykując życiem – swoim i całej rodziny, decydowały się udzielić pomocy potrzebującym. W Gminie Sokoły upamiętniamy małżeństwo Władysławy i Stanisława Krysiewiczów z Kolonii Waniewo.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Waniewie, której przewodniczył ks. proboszcz Jan Kukowski. Następnie zgromadzeni udali się przed tablicę upamiętniającą małżeństwo Władysławy i Stanisława Krysiewiczów. Zebrani odmówili modlitwę za Polaków ratujących Żydów. Złożono kwiaty i zapalono znicze.

Udział wzięli: Józef Zajkowski Wójt Gminy Sokoły, Ks. Jan Kukowski Proboszcz Parafii Waniewo, radna Maria Krysiewicz, Magdalena Pietruczak, p.o. Dyrektora Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach z pracownikami, Magda Ożarowska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie wraz z nauczycielami, uczniami i rodzicami uczniów oraz mieszkańcy parafii Waniewo.

Kwiaty złożyli również przedstawiciele Instytutu Pileckiego oraz Województwa Podlaskiego.

Monika Żukowicz

CKB w Sokołach