bip

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego https://www.gov.pl/web/kultura/programy-2024 ogłoszony został m.in. nabór do programu: Groby i cmentarze wojenne w kraju.

O dofinansowanie ubiegać mogą się sprawujące opiekę nad grobami lub cmentarzami wojennym jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, uczelnie publiczne i niepubliczne, a także kościoły i związki wyznaniowe, a także ich osoby prawne.

Nabór do programów zakończy się 30 listopada br. W ramach programu wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski, a możliwa kwota uzyskania dofinansowania każdego z nich wynosi od 10 000 zł do 300 000 zł. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2023 r. będą informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z regulaminem i wytycznymi ww. Programu, przeanalizowanie potrzeb oraz zachęcam do aplikowania o środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na powyższy cel.

 

Mieczysława Nartowicz

Z-ca Dyrektora Wydziału

Polityki Społecznej PUW w Białymstoku

 

źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Załączniki