bip

 

O G Ł O S Z E N I E

Zwołuje się zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru sołtysa wsi Sokoły II (ulice: Cicha, Krótka, Mazowiecka, Niecała, Polna, Rynek Kościuszki, Szosa Białostocka, Szosa Mazowiecka, Sikorskiego, Wspólna, Wygoda, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kolejowa, Księdza Jerzego Popiełuszki, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Solidarności, Szkolna).

  1. Ustala się termin przeprowadzenia zebrania na dzień 18 października 2022 r. (wtorek) na godz. 19:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sokoły.
  2. W przypadku braku niezbędnego quorum wyznacza się drugi termin zebrania na dzień 18 października 2022 r. na godz. 19:30.

 

Sokoły, 2022.10.06

Wójt

Józef Zajkowski