bip

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem XXXII Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 5 października 2022 roku (środa).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

 

Transmisja obrad odbędzie się tutaj: https://portal.posiedzenia.pl/SOKOLY?action=live

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
  4. Wolne wnioski i informacje.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Sokoły, 30.10.2022 r.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Grabowski