bip

 

W dniu 12 września 2022 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie odbyła się XI Akcja Narodowe Czytanie 2022. pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej. W tym roku czytaliśmy „Ballady i romanse” autorstwa Adama Mickiewicza. Lektura została wybrana z okazji 200 rocznicy pierwszej publikacji tego tekstu.

W gościnnych progach Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie zgromadzonych powitał Rafał Iwan, dyrektor placówki oraz Małgorzata Grabowska, starszy bibliotekarz w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach.

Zaproszenie do tegorocznego czytania przyjęli:

  • Irena Bruszewska, Skarbnik gminy Sokoły
  • Katarzyna Ochocka, kierownik referatu finansów Urzędu Gminy w Sokołach
  • Agnieszka Stypułkowska, nauczyciel Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie
  • Małgorzata Grabowska, starszy bibliotekarz Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach
  • Aneta Mogielnicka, uczennica Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie
  • Rafał Iwan, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie
  • Waldemar Kikolski, wicestarosta powiatu wysokomazowieckiego
  • Adam Czarnowski, radny gminy Sokoły
  • Piotr Łapiński, radny gminy Sokoły

Bardzo serdecznie dziękujemy przybyłym gościom, nauczycielom, uczniom i pracownikom szkoły za zaangażowanie w kolejną odsłonę Narodowego Czytania.

Foto: Joanna Faszczewska 

Monika Żukowicz

CKB