bip

 

Hodowco bydła!

Przypominamy, że nikt nie może przewozić zwierząt lub zlecać transportu w sposób powodujący ich okaleczanie lub przyczyniający się do zadawania im cierpienia, a przewożone zwierzęta muszą być zdolne do podróży. Ponadto ubój w ciągu 48 godzin po porodzie jest zakazany.

W myśl ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2022.572 t.j.) kto znęca się nad zwierzęciem podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, przy czym przez znęcanie rozumie się zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień w szczególności transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem

Sławomir Wołejko

fot. www.pexels.com

Załączniki