bip

 

Wójt Gminy Sokoły zaprasza mieszkańców Gminy Sokoły do wzięcia udziału w Konkursie ,,Najpiękniejsza posesja, zagroda w Gminie Sokoły” w 2022 roku.

Celem konkursu jest m.in. poprawa wyglądu i estetyki zagospodarowania posesji i zagród na terenie Gminy Sokoły, promocja pomysłowości oraz rozwiązań dekoracyjnych mających wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki posesji, a także kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za wizerunek gminy. Uczestnikiem konkursu może być każdy właściciel nieruchomości znajdującej się na terenie gminy Sokoły za wyjątkiem zwycięzców poprzedniej edycji z lat 2018-2021.

Zainteresowanych udziałem w konkursie właścicieli posesji prosi się o wypełnienie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do dnia 30 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy w pokoju nr 34 lub w sekretariacie.

Komisja konkursowa dokona przeglądu  posesji i zagród jednorazowo w lipcu bieżącego roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich właścicieli posesji, aby pochwalili się efektami swojej pracy świadczącej o zamiłowaniu do przyrody oraz ładu i porządku.

Najlepsze posesje zostaną nagrodzone.

Karta zgłoszeniowa oraz regulamin gminnego konkursu na najpiękniejszą posesję, zagrodę dostępne są na stronie internetowej www.sokoly.pl oraz  https://bip-ugsokoly.wrotapodlasia.pl/ w aktualnościach, jak również w Urzędzie Gminy w Sokołach pokój Nr 34.

Serdecznie zapraszamy

Załączniki