bip

 

3 maja 2022 roku w gminie Sokoły uroczyście obchodziliśmy 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

O godz. 9:00 w Bazylice Mniejszej  w Sokołach odprawiono Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. Po jej zakończeniu zgromadzeni udali się na plac przed Pomnikiem – Krzyżem. Uroczysty przemarsz poprowadziły poczty sztandarowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy – OSP w Sokołach, OSP w Bruszewie, OSP w Jeńkach oraz OSP w Rusi Starej, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach, Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie oraz Koła Terenowego Więzionych i Represjonowanych w Sokołach.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego na płycie pomnika kwiaty złożyły delegacje samorządu terytorialnego, szkół, instytucji i zakładów pracy z terenu naszej gminy. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Sokoły pan Józef Zajkowski.

W części artystycznej wystąpiły dzieci i młodzież przygotowana przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach.

Na zakończenie Józef Zajkowski, Wójt Gminy Sokoły, podziękował wszystkim, którzy pomagają materialnie, a także przyjmują mieszkańców Ukrainy w naszej gminie.

Serdecznie dziękujemy za udział w uroczystościach!

Monika Żukowicz

CKB w Sokołach

Zdjęcia z uroczystości