bip

 

27 kwietnia 2022 roku w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach odbył się koncert „W kruszynie chleba ukryty”. Tym wydarzeniem uczciliśmy 8 rocznicę kanonizacji papieża Jana Pawła II.

Małgorzata Grabowska, zastępca Dyrektora CKB w Sokołach, powitała zgromadzonych i zaprosiła do wysłuchania koncertu.

W wydarzeniu udział wzięli uczestnicy zajęć muzycznych oraz recytatorzy, współpracujących z CKB pod kierunkiem Moniki Żukowicz i Piotra Ostrowskiego.

Dzieci i młodzież wykonali piosenki: „Barka”, „Uwielbiam Twoje Imię, Panie”, „Jezus siłą mą”, „Tylko mnie poprowadź”, „Nasz Bóg jest wielki”, „Ojczyzno ma”, „Jestem tu, by wielbić” oraz „Abba! Ojcze!”.    

Wiersze recytowali: Hanna Stypułkowska, Antonina Pietrzak, Magdalena Żukowicz, Julia Dmuchowska, Julia Bruszewska, Julia Czajkowska. Narratorami wydarzenia byli: Urszula Wołpiuk oraz Andrzej Grabowski.

Ksiądz Zdzisław Dylnicki, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach, wspominał postać Jana Pawła II, jego rolę w przemianach w Polsce i na świecie.

Na zakończenie wszyscy wykonawcy wspólnie z publicznością zaśpiewali „Barkę”.

 

Monika Żukowicz

CKB w Sokołach

Zdjęcia z koncertu (autor Małgorzata Grabowska)