bip

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, z dniem 1 stycznia 2022 r. gmina Sokoły powiększyła się o 7,21 ha. Do obszaru gminy Sokoły zostały włączone działki ewidencyjne nr 4/5 i 4/6, obręb ewidencyjny Jabłoń-Rykacze. Procedura zmiany granic nastąpiła na wniosek rodziny zameldowanej w miejscowości Bujny (gmina Sokoły), natomiast nieruchomości na których położone są ich zabudowania mieszkalne i gospodarcze należały do gminy Wysokie Mazowieckie. Wnioskodawcy zamieszkują na tym terenie od 1926 roku i wszelkie sprawy życiowe związane są z miejscowością Bujny, gminą i parafią Sokoły. Samorządy wyraziły zgodę na zmianę granic gmin, Wojewoda wydał pozytywną opinię i Prezes Rady Ministrów ostatecznie zdecydował o przyłączeniu obszaru 7,21 ha do gminy Sokoły, która zyskała nie tylko większy obszar, ale też nowego podatnika.