bip

 

1 września w naszej szkole odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2021/2022. W uroczystości wzięli udział m.in. wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. wicewojewoda Tomasz Madras, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Łukasz Siekierko, podlaska kurator oświaty Beata Pietruszka, ks. bp. Tadeusz Bronakowski, dyrektor OKE w Łomży Barbara Muzyk, przewodnicząca NSZZ "Solidarność" Agnieszka Rzeszewska. Nie zabrakło również przedstawicieli władz lokalnych oraz parlamentarzystów. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Bazylice Mniejszej pw. WNMP w Sokołach. Następnie uczestnicy przeszli do szkoły gdzie odbyła się oficjalna część inauguracji. Były przemówienia zaproszonych gości, część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły oraz występ zespołu Harmonica. Uczniowie spotkali się z wychowawcami, kolegami i koleżankami w swoich klasach.

Życzymy uczniom i nauczycielom powodzenia, mnóstwa sukcesów i radości.

Dyrekcja SP w Sokołach

 

Zdjęcia z wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 2021/2022