bip

 

Trwa Narodowy Spis Powszechny. Wzięcie w nim udziału to obowiązek dla wszystkich osób, które przebywają na terytorium Polski. Co grozi za odmowę wzięcia udziału w spisie powszechnym lub kłamstwo przy podawaniu danych? Wyjaśniamy.

Spis powszechny – co to jest?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP) jest przeprowadzany co 10 lat. Ostatni odbył się w 2011 r. Tegoroczny rozpoczął się 1 kwietnia i jest przeprowadzony metodą „samospisu internetowego”, czyli poprzez udzielenie odpowiedzi za pośrednictwem interaktywnej aplikacji. Dane od osób, które nie będą w stanie udzielić odpowiedzi za pośrednictwem Internetu, będą zbierane metodą wywiadu telefonicznego (rachmistrzowie). 

Jaka kara za odmowę wzięcia udziału w spisie powszechnym?

„Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej” – czytamy na stronie GUS. Kara grzywny może zostać nałożona przez sąd, a jej wysokość może dojść nawet do 5 tys. zł.

Jaka kara za kłamstwo w spisie powszechnym?

Dużo cięższy wymiar kary może spotkać tych, którzy podadzą nieprawdziwe dane. Według art. 56 ustawy o statystyce publicznej, „kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Nowelizacja ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. ma na celu wydłużenie czasu trwania narodowego spisu powszechnego o trzy miesiące, by trwał sześć miesięcy: od 1 kwietnia do 30 września 2021r., a nie jak pierwotnie planowano – do 30 czerwca 2021 r.