bip

 

W dniu 31 maja 2021 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Złotym Krzyżem Zasługi w działalności społecznej i samorządowej został odznaczony Pan Józef Zajkowski Wójt Gminy Sokoły.

Krzyż Zasługi został ustanowiony w 1923 r. i nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

W uroczystości uczestniczyła minister Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP, wraz z kierownictwem Kancelarii oraz Doradcami Prezydenta.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej www.prezydent.pl:

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,637,ordery-i-odznaczenia-z-okazji-dnia-samorzadu-terytorialnego.html

 

Źródło: www.prezydent.pl