bip

 

Wnioski należy składać 17 maja 2021 r.

Kto może uczestniczyć w zajęciach CENTRUM?
Do udziału w projekcie zapraszamy niezatrudnionych mieszkańców Gminy Sokoły, Gminy Kobylin Borzymy i Miasta i Gminy Łapy w wieku aktywności zawodowej, m.in. osoby bezrobotne, niepełnosprawne, opuszczające zakłady karne, doświadczające trudności życiowych.


Uczestnicy CIS nie mogą mieć przyznanego:
1) zasiłku przedemerytalnego;
2) świadczenia przedemerytalnego;
3) renty z tytułu niezdolności do pracy;
4) emerytury,
5) nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Co oferujemy?
W ramach CENTRUM proponujemy wszystkim kompleksowe wsparcie obejmujące:
- Indywidualne i grupowe poradnictwo psychologa, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego i innych specjalistów,
- reintegrację zawodową w zakresie opieki nad osobami starszymi, prac budowlanych, ogrodniczych, innych.


Dlaczego warto skorzystać z oferty Centrum Integracji Społecznej?
Uczestnikowi Centrum zapewniamy:
- świadczenie integracyjne w wysokości: 50% zasiłku dla bezrobotnych (w pierwszym miesiącu), 100% zasiłku dla bezrobotnych (w kolejnych miesiącach)
- nieodpłatnie jeden posiłek dziennie,
- środki ochrony indywidualnej,
- ubezpieczenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych,
- ubezpieczenie emerytalno-rentowe,

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach CENTRUM zapraszamy do zgłaszania się do Biura CIS w Sokołach, przy ul. Kolejowej 3, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 531306823 oraz OPS w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10, tel. 864763010

 

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Sokołach

Irena Matejczyk

 

Załączniki