bip

 

W dniu 23.04.2021r. na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbyły się eliminacje okręgowe XLV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Brali w nich udział uczniowie szkół rolniczych z 25 powiatów  województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Wśród nich znalazła się młodzież Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie: Aneta Mogielnicka, Kamil Łapiński, Patryk Górski i Patryk Sokołowski. Wszyscy są uczniami klasy II i dopiero zaczynają swoje olimpijskie zmagania. Mimo tego, że rywalizowali głównie ze starszymi od siebie, Patrykowi Górskiemu i Patrykowi Sokołowskiemu udało się uplasować w pierwszej dziesiątce w bloku – produkcja roślinna. Jest to bardzo dobry prognostyk na przyszłość i nadzieja, że będą kolejnym rocznikiem uczniów wpisujących się w historię olimpijskich sukcesów naszej Szkoły.

 

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w olimpijskich zmaganiach i życzymy sukcesów w kolejnych latach.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronem medialnym XLV edycji OWiUR jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu , a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem olimpijskich zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Magda Ożarowska