bip

 

3 maja 2021 r. obchodziliśmy 230. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. W Gminie Sokoły o godz. 9:00 w Bazylice Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach odprawiono Mszę Świętą w intencji Ojczyzny oraz Strażaków. We mszy św. udział wzięli przedstawiciele samorządu, goście, poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołach, Szkoły Podstawowej w Sokołach, Klubu Więzionych Internowanych i Represjonowanych, parafianie i mieszkańcy. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Wysokomazowiecki – Pan Bogdan Zieliński. Głos zabrał także Pan Andrzej Chwalibóg. Wójt Gminy Sokoły – Pan Józef Zajkowski wygłosił przemowę oraz złożył życzenia z okazji Święta Strażaków. Wydarzenie uświetnił koncert Chóru Harmonica pod kierownictwem Piotra Ostrowskiego działającego przy Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach. Po mszy św. delegacje złożyły kwiaty na płycie Pomnika-Krzyża w hołdzie poległym za wolność Ojczyzny. Uroczystość miała charakter symboliczny ze względu na panującą epidemię i reżim sanitarny.

Serdecznie dziękujemy za udział w uroczystości.

Agnieszka Kurzyna-Zarzecka

Dyrektor CKB w Sokołach