bip

 

Członkowie:

1. Damian Dworakowski – Narodowe Centrum Kultury

2. Agata Puchalska – dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

3. Wanda Barbara Idźkowska – sekretarz gminy Sokoły

4. Agnieszka Kurzyna – dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach.

Komisja oceniła koszty (które można wydatkować a które nie) i zarekomendowała kwotę dofinansowania.

Decydujący głos w sprawie wyboru inicjatyw do realizacji mają mieszkańcy gminy Sokoły podczas Giełdy Pomysłów Gminnych. Uprawionymi osobami do głosowania są wszyscy mieszkańcy (z wyłączeniem dzieci kl. I-III i młodszych).

Aby otrzymać dofinansowanie należy przekonać mieszkańców do swojego pomysłu – lider projektu przedstawi max. 3 minutową prezentację podczas Giełdy Pomysłów Gminnych w dn. 26.07.2019 r. godz. 18:30.W przypadku braku obecności w trakcie spotkania, informacje na temat projektu zostaną odczytane na podstawie złożonego wniosku przez pracowników CKB.

Każdy z przybyłych gości będzie mógł oddać jeden głos na trzy wybrane inicjatywy, przyznając im odpowiednio 5, 3 lub 1 punktów. Najlepsze z inicjatyw zostaną poddane realizacji w II etapie działań w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019. Szczegółowe zasady głosowania zostaną przekazane podczas Giełdy.

Możemy zrealizować od 3 do 7 inicjatyw. Po zsumowaniu punktacji – ogłosimy wyniki ostateczne. Niestety któreś inicjatywy odpadną.

Program wydarzenia:

- wstęp do Giełdy Pomysłów Gminnych

- publiczne przedstawienie wyników diagnozy

- przedstawienie zasad promowania pomysłów

- przedstawienie projektów

- tłumaczenie zasad głosowania

- głosowanie

- koncert, animacje, kolacja na świeżym powietrzuz cateringiem

- ogłoszenie wyników

 

Do zobaczenia.

Zespół CKB w Sokołach

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019.

 

wyniki