bip

 

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Sokoły (pokój nr 27 i 29) nie później niż do zbioru plonu głównego danej uprawy.
W celu ustalenia średniego procenta obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię upraw wykazaną przez rolnika we wniosku o dopłaty obszarowe na rok 2019.
Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat).
W celu prawidłowego wypełnienia wniosku rolnik winien przedłożyć do wglądu wniosek o przyznanie płatności za rok 2019 składany do ARiMR oraz polisę ubezpieczeniową.
 
Sokoły, 17.07.2019 r.
 
Wójt
Józef Zajkowski
    
fot. pixabay.com