Wójt Gminy Sokoły Pan dr. inż. Józef Zajkowski brał udział w dniu 22 września 2016 r. w konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Środowiska, która odbyła się w ramach konsultacji społecznych projektu „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” – obszar energia i środowisko.

W poniedziałek, 19 września odbyło się oficjalne otwarcie ronda w Sokołach w powiecie wysokomazowieckim. Skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 671 i nr 678 zostało kompleksowo przebudowane, m.in. czterowlotowe skrzyżowanie zamieniono na rondo.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, że w dniu 17 września 2016r. celem upamiętnienia 77. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę, jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa podlaskiego uruchomią syreny alarmowe.  Będzie to jednoczesne sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu alarmowania.

Prezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w imieniu Zarządu, ogłasza nabór na stanowisko: KOORDYNATOR DS. WDRAŻANIA LSR OBJĘTEJ RPOWP
Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w Turośni Kościelnej 

Na podstawie informacji z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski informuje, że w niżej wymienionych dniach nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie gminy Sokoły:

Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sokołach i Zespołem Szkół w Sokołach włączyła się w akcję „Narodowe czytanie”.  Akcja odbywa się pod patronatem Pary Prezydenckiej. 

Podlaski  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zaprasza na konsultacje Dokumentacji Projektowej dla zadania:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury.

Na podstawie informacji z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski informuje, że w niżej wymienionych dniach nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie gminy Sokoły:

Urząd Gminy w Sokołach przypomina, że we wrześniu 2016 r. w niżej wymienionych terminach rozpocznie się zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużytych opon oraz tekstyliów i odzieży.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Zapoznaj się z treścią dokumentu 

Prezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w imieniu Zarządu, ogłasza nabór na stanowisko: KOORDYNATOR DS. WDRAŻANIA LSR OBJĘTEJ RPOWP