Szczegółowy program pielgrzymki dostępny jest na stronie internetowej Parafii Sokoły www.parafiasokoly.pl

Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja 2015 roku. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach od 7.00 do 21.00.

W przypadku nieotrzymania przez żadnego kandydata więcej niż połowy ważnych głosów, dwa tygodnie później - 24 maja, zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie (II tura wyborów), w którym uczestniczyć będzie dwóch kandydatów z najwyższą liczbą głosów otrzymanych w pierwszym głosowaniu.

19 kwietnia 2015 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach odbyło się spotkanie organizacyjne Klubu Seniora. Oficjalną część uroczystości o godzinie 10:20 rozpoczęła p. Agnieszka Kurzyna – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Przywitała wszystkich przybyłych i zaproszonych gości, jak również przybliżyła harmonogram spotkania. Zebrani mieli możliwość objerzenia filmu promocyjnego o Gminie Sokoły. Następnie Wójt Gminy Sokoły również powitał gości oraz mieszkańców, jak również życzył owocnego spotkania.

W środę 15 kwietnia 2015 r. w hotelu „Hotel Okęcie” w Warszawie o godzinie 18:00 odbyła się Gala X Edycji Rankingu Filary Polskiej Gospodarki.

Miło jest nam poinformować, że Wójt Gminy Sokoły Pan Józef Zajkowski otrzymał w tym dniu nagrodę „Samorządowy Menedżer Regionu” w plebiscycie Pulsu Biznesu.

Czytaj więcej na stronie internetowej TVP Białystok >>>

W XIV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” pod hasłem „Domek z czerwonej cegły rumieni się na wzgórzu” wyróżnione zostały dwie uczennice  ZS w Sokołach: Gabriela Chlabicz zajęła III miejsce (ucz. kl. VIa  - szkoła podstawowa), Julia Kikolska u zajęła II miejsce (ucz. kl. Ic - gimnazjum). Konkurs polegał na napisaniu wiersza inspirowanego utworem K.I. Gałczyńskiego „W leśniczówce”. Uczennice do konkursu przygotowywały: Dorota Brzozowska i Katarzyna Zdrodowska – nauczyciele bibliotekarze.

Od kilku lat w białostockim oddziale IPN prowadzone są badania naukowe oraz śledztwa, mające na celu odnalezienie miejsc pochówku ofiar zbrodni reżimów totalitarnych na terenie północno-wschodniej Polski. Efektem tych badań jest m.in. sporządzenie list nazwisk ofiar powojennych egzekucji w woj. białostockim, wykonanych głównie w więzieniu w Białymstoku, oraz osób zmarłych w tymże więzieniu po wojnie. Lista straconych na mocy wyroków śmierci w województwie białostockim w latach 1944–1956 liczy 302 nazwiska, zaś lista zmarłych w więzieniu w tym okresie – 84 nazwiska. Listy zawierają podstawowe dane osobowe ofiar. Trwają również intensywne prace badawcze, mające na celu ustalenie możliwie najpełniejszej listy ofiar zbrodni niemieckich, dokonywanych na terenie białostockiego więzienia.

Dnia 12 marca 2015 roku w Urzędzie Gminy Sokoły odbyło się spotkanie z p. dr Katarzyną Kość-Ryżko – przedstawicielem Polskiej Akademii Nauk – Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności w Warszawie w celu omówienia propozycji współpracy IAE PAN z naszą Gminą oraz zainicjowania działań.