Uprzejmie informuje, że do dnia 30 czerwca 2015 roku należy dokonywać zgłoszeń do udziału w Konkursie ,,Najpiękniejsza posesja, zagroda w Gminie Sokoły w 2015 roku”.

W celu zgłoszenia się do konkursu należy wypełnić kartę zgłoszeniową i dostarczyć ją do Urzędu Gminy w Sokołach ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły pok. Nr 29 lub pok. Nr 34 (Ośrodek Doradztwa Rolniczego).

Karta zgłoszeniowa oraz Regulamin Gminnego Konkursu na Najpiękniejszą Posesję, Zagrodę dostępne są na stronie internetowej www.ugsokoly.bip.podlaskie.pl jak również w Urzędzie Gminy w Sokołach pok. 29.

Serdecznie zapraszam
Wójt
Józef Zajkowski

Urząd Gminy w Sokołach przypomina, że 26 maja 2015 r. (wtorek) od godziny 6:00 rozpocznie się, pierwsza z dwóch w tym roku, zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużytych opon oraz odzieży i tekstyliów (druga zbiórka 29 września 2015r.). Osoby zainteresowane pozbyciem się niniejszych odpadów powinny wystawić je przed swoje posesje najpóźniej do dnia 25 maja 2015 roku.

W sobotę dnia 9 maja 2015 r. w Gminie Sokoły odbyły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich pn. „Poznaj infrastrukturę turystyczną w Waniewie i walory NPN!” Uczestnicy mieli okazję do: - wysłuchania prelekcji i obejrzenia prezentacji multimedialnej dotyczącej fauny i flory Narwiańskiego Parku Narodowego; - obejrzenia filmu przedstawiającego Gminę Sokoły

Młodzieżowe Centrum Kariery w Łapach ogłasza nabór do udziału w bezpłatnym kursie “Spawania metodą MAG”, skierowanym do młodzieży w wieku 18 – 24 lat.

Szczegółowe informacje można znaleźć w załączniku

Komisja Wojewódzka powołana do przeprowadzenia wyborów do rad powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej informuje, że dnia 29.04.2015 r. Uchwałą Nr 3/2015 powołała Komisje Okręgowe.

Dnia 3 maja 2015 r. w Gminie Sokoły obchodzono 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto Narodowe rozpoczęła uroczysta Msza Św. w Bazylice Mniejszej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sokołach odprawiona z okazji uroczystego wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II oraz  w intencji Ojczyzny. Mszy Świętej przewodniczył Ks. Infułat Jan Sołowianiuk. Na jej zakończenie Wójt Gminy Sokoły p. Józef Zajkowski

Szczegółowy program pielgrzymki dostępny jest na stronie internetowej Parafii Sokoły www.parafiasokoly.pl

Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja 2015 roku. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach od 7.00 do 21.00.

W przypadku nieotrzymania przez żadnego kandydata więcej niż połowy ważnych głosów, dwa tygodnie później - 24 maja, zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie (II tura wyborów), w którym uczestniczyć będzie dwóch kandydatów z najwyższą liczbą głosów otrzymanych w pierwszym głosowaniu.

19 kwietnia 2015 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach odbyło się spotkanie organizacyjne Klubu Seniora. Oficjalną część uroczystości o godzinie 10:20 rozpoczęła p. Agnieszka Kurzyna – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Przywitała wszystkich przybyłych i zaproszonych gości, jak również przybliżyła harmonogram spotkania. Zebrani mieli możliwość objerzenia filmu promocyjnego o Gminie Sokoły. Następnie Wójt Gminy Sokoły również powitał gości oraz mieszkańców, jak również życzył owocnego spotkania.