Urząd Gminy w Sokołach przypomina o obowiązku wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę należy wnosić do końca każdego kwartału, gotówką w kasie tutejszego urzędu (pokój nr 16) lub na rachunek bankowy nr 90 8766 0005 0000 0824 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Sokołach, podając w tytule adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.

Opłatę za IV kwartał za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnieść do dnia 31 grudnia 2014 r.

Wójt
Józef Zajkowski

MIESZKAŃCY GMINY SOKOŁY

Urząd Gminy w Sokołach informuję, że od 1 stycznia 2015 roku nastąpi zmiana przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, który został wybrany w postępowaniu przetargowym. Nowym wykonawcą zadania będzie firma PU-A ,,ASTWA” Sp. z o.o. ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok tel. (85) 653 95 93.

30 listopada 2014 roku na pierwszej sesji Rady Gminy Sokoły ukonstytuowały się nowe władze samorządowe Gminy Sokoły.

Inauguracyjna Sesja Rady Gminy VII kadencji, którą otworzył radny senior Krzysztof Grabowski rozpoczęła się od wręczenia przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Sokołach, zaświadczeń o wyborze wójta i radnych.

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Politechnika Białostocka serdecznie zapraszają na Konferencję pn. „Podlaskie Forum Agroturystyczne”. Głównym celem wydarzenia jest integracja, wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy instytucjami, stowarzyszeniami i kwaterodawcami zaangażowanymi w rozwój turystyki wiejskiej.

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Łapach ogłasza rekrutację na bezpłatny kurs z zakresu:   INSTALACJI URZĄDZEŃ FOTOWOLTAICZNYCH

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: 15 grudnia 2014 r. Osoby, zainteresowane  udziałem w kursie, powinny spełniać następujące kryteria:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie 2014-2020 dla przedsiębiorców – założenia i cele”.

Na podstawie informacji z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Zakład Sieci Bielsk Podlaski informuje, że w dniu 28 listopada 2014 roku w godzinach 8:00 – 18:00  na terenie Gminy Sokoły będą krótkotrwałe zaniki napięcia.

Dodatkowych informacji udziela:

• Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. (85) 740 53 34 (całodobowo)

• Oddział Centrum Dyspozytorskiego Wysokie Mazowieckie tel. 991 (codziennie w godz. 6:00 – 22:00).

Wójt
Józef Zajkowski

W dniu 23 października 2014 roku Pani Janina Hryc z miejscowości Jeńki obchodziła 105 urodziny. Gratulacje oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym dostojnej jubilatce złożył Wójt Gminy Sokoły – Józef Zajkowski,

W dniu 24 października 2014 r. w Sokołach odbył się Jubileuszowy XX Bieg Niepodległości, organizowany corocznie przez Urząd Gminy Sokoły. Uroczystość poprzedziła Msza Św. w intencji Ojczyzny, którą odprawił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Janusz Stepnowski. Na placu przed bazyliką Józef Zajkowski – Wójt Gminy Sokoły przybliżył historię obchodów Święta Niepodległości i oficjalnie otworzył XX Bieg Niepodległości.