Dnia 22 marca 2013 r. w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podlaskiego, odbyła się konferencja nt. „Odnawialne źródła energii przyszłością rolniczego Podlasia".

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sokoły

przypominam o ustawowym obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niniejszy obowiązek dotyczy tylko nieruchomości, które są zamieszkałe.

Deklarację należy złożyć do 31.03.2013 r. w Urzędzie Gminy w Sokołach pokój nr 29. Druki deklaracji dostępne są w tutejszym urzędzie gminy oraz na stronie internetowej http://www.sokoly.pl w zakładce gospodarka odpadami. Prosimy o rzetelne wypełnianie formularzy.

W przypadku niezłożenia deklaracji w wyznaczonym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Sokoły zobowiązany będzie określić w drodze decyzji, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy również, że od dnia 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Sokoły, o których będziemy Państwa informować na bieżąco.

Józef Zajkowski
Wójt Gminy Sokoły

13 marca 2013 roku w gminie Sokoły świętowano Dzień Kobiet. Już od kilkunastu lat Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury i Zespół Doradztwa Rolniczego w Sokołach organizują spotkanie z tej okazji.

Zgromadzonym paniom najlepsze życzenia złożył i wręczył kwiaty Wójt Gminy Sokoły - Józef Zajkowski. Prelekcję o nowych założeniach gminnej gospodarki śmieciowej wygłosił Cezary Czarkowski z Urzędu Gminy w Sokołach.

11 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy Sokoły odbyło się spotkanie z przedstawicielami Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Warszawie na temat występowania wód leczniczych i termalnych na terenie naszej gminy. Pracownicy Instytutu Pan dr Mariusz Socha i Pan mgr Jakub Sokołowski przedstawili charakterystykę warunków hydrogeologicznych na podstawie przygotowanej informacji wstępnej.

Szanowni Państwo!

W listopadzie 2012 r. rozpoczął się w Polsce proces wyłączania naziemnej telewizji analogowej. Wkrótce cyfrowy sygnał zastąpi w całym kraju sygnał analogowy. Już teraz można odbierać kilkanaście programów w lepszej, cyfrowej jakości.

Dotarcie z informacją o procesie cyfryzacji do obywateli jest najważniejsze, dlatego zwracamy się z prośbą o podjęcie stosowanych działań, których celem będzie poinformowanie mieszkańców Państwa gmin o tym procesie oraz sposobach właściwego przygotowania się do wyłączenia naziemnej telewizji analogowej. Państwa pomoc w tej kwestii będzie nieoceniona. Poniżej przedstawiamy podstawowe, a zarazem niezbędne informacje, które będą przydatne w informowaniu mieszkańców.

Zapraszam na spotkanie informacyjno-promocyjne, które odbędzie się 12 marca 2013 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Sokołach.
Zagadnienia objęte spotkaniem:
1. Podsumowanie działalności Biura Powiatowego w okresie 10 lat.
2. Zasady przyznawania płatności bezpośrednich i ONW w Kampanii 2013.
3. Możliwość składania wniosków przez Internet.
4. Obszary Szczególnie Narażone na terenie powiatu wysokomazowieckiego.
5. Wymogi wzajemnej zgodności.
6. Regulacje w zakresie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.
 
Grzegorz Mikołajczyk
Kierownik Biura Powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Wysokiem Mazowieckiem
Główny Inspektor informuje, że 28 stycznia 2013 r. weszły w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych genetycznie: 
1) ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r (Dz. U. z 2012, poz.1512) oraz
2) wydane na podstawie art. 104 ust. 9 tej ustawy, 2 rozporządzenia Rady Ministrów:
- w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON810,
- w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka Amflora.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków o dotację w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. W ramach naboru można pozyskać dotację na poziomie 500 000 zł na realizacje biznesowych pomysłów. Nabór potrwa do 1 marca 2013 roku.

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości poinformował, że wzorem lat ubiegłych organizuje w dniach 25 lutego – 2 marca 2013 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Uprzejmie zapraszam mieszkańców gminy Sokoły do udziału w zebraniach wiejskich, które odbędą się zgodnie z terminarzem określonym w załączonym harmonogramie.
Porządek zebrań:
1. Informacja nt. nowych zasad gospodarki odpadami od 1 lipca 2013 r.
2. Spotkanie z radnymi oraz omówienie działalności samorządu gminnego w latach 2011-2012 i zamierzeń na lata następne.
Wójt
Józef Zajkowski