Urząd Gminy w Sokołach informuję, że od 1 stycznia 2014 roku nastąpi zmiana przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, który został wybrany w postępowaniu przetargowym. Nowym wykonawcą zadania będzie firma MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok tel. (85) 676 83 45.

Pierwsze miesiące roku szkolnego 2013/2014 były w bibliotece bardzo pracowite, zarówno  dla uczniów, jak i opiekunów.  Staramy się wspólnie twórczo rozwijać nasze pasje – literackie, plastyczne, informatyczne. Rolą ucznia jest szukać i tworzyć, rolą nauczyciela - chronić wrodzoną wrażliwość twórców i podpowiadać różne rozwiązania. Nie jest to wcale łatwe, ale czasami udaje się nawet odnieść sukces.  A to uskrzydla - i dzieci, i dorosłych.

Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły włącza się w akcję ”Czytam sobie”, zakupując książki ułatwiające samodzielne czytanie. Biblioteka od bardzo dawna promuje czytanie dając małemu czytelnikowi do ręki książki z dużymi literami do samodzielnego czytania.

Małgorzata Grabowska

21 listopada br. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Łapach rozpoczęły się zajęcia teoretyczne w ramach kursu „Operator obrabiarek CNC”. Kurs realizowany jest w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany jest do młodzieży bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo, nieuczącej się, w wieku 18-25 lat. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie kursantów do obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie. Podczas 200 godzin kursu 12 uczestników ma szansę zapoznać się z następującymi zagadnieniami z zakresu: przepisów BHP i PPOŻ., z rysunkiem technicznym i metrologią warsztatową oraz technologią obróbki skrawaniem. Młodzież poznaje także budowę, obsługę oraz oprogramowanie obrabiarek sterowanych numerycznie.

Szanowni mieszkańcy Gminy Sokoły.

W sprawie odśnieżania dróg gminnych proszę kontaktować się z pracownikiem urzędu Panem Janem Śliwowskim, który dostępny jest pod numerem telefonu: 509-535-201.

Wójt
Józef Zajkowski
fot. zdjęcie poglądowe

Wójt Gminy Sokoły informuje, że w tutejszym Urzędzie przyjmowane są wnioski na przyznanie dotacji na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2014 roku.

Środki finansowe będą pochodzić z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego ,,Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – część II: Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

95 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę świętowaliśmy uroczyście w gminie Sokoły. Rozpoczęliśmy Mszą Św. w Bazylice pw. Wniebowzięcia NMP. Homilię wygłosił proboszcz parafii Sokoły ks. kanonik Czesław Małż. Po zakończeniu celebry wystąpił dr Łukasz Lubicz-Łapiński z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku z prelekcją nt. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Informujemy, że powstał portal internetowy www.mikroporady.pl, którego celem działalności jest bezpłatne i nieograniczone w czasie dostarczanie pomocy początkującym firmom na każdym etapie rozwoju w postaci wzorów umów, regulaminów, instrukcji, porad i rekomendacji wraz z aktualnym orzecznictwem, uwagami i komentarzami a zarejestrowani użytkownicy otrzymują bezpłatnie cotygodniowy biuletyn z nowymi poradami wg aktualnie obowiązującego stanu prawnego.

Zachęcamy przedsiębiorców do odwiedzenia strony internetowej portalu i zapoznanie się z bliższymi informacjami dotyczącymi działalności gospodarczej.

Informuję, że Gmina Sokoły na podstawie umowy dotacji Nr 046/13/B-OZ/AZ-088/DA z dnia 22.05.2013 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku otrzymała dotację w wysokości 42.592,80 zł na zadanie pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokoły”.