Na stronie www.obywatel.gov.pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli, np.: jak wyrobić dowód, paszport, prawo jazdy czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Ile to kosztuje, jakie dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić. Struktura strony nie odzwierciedla podziałów resortowych, lecz systematyzuje usługi administracji publicznej według typowych zdarzeń życiowych.

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły postanowiła uczcić tę rocznicę organizując spotkanie autorskie z Panem Marcinem Tomkielem autorem książki „Wojna mocarstw. Podlasie 1914-1915”

Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły i Gminny Ośrodek Kultury w Sokołach zapraszają na czwarte spotkanie z cyklu Akcja e-motywacja. Gościem specjalnym webinarium będzie podróżniczka, profesor antropologii  Ewa Nowicka Rusinek. Celem spotkania jest refleksja uczestników nad własnymi ograniczeniami, lękami i obawami przed oceną a także konfrontacja tych uczuć ze swoimi planami i pomysłami na aktywność.

11 listopada – dzień Narodowego  Święta Niepodległości – dzień, w którym Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli.

11 listopada 2015 r. obchodziliśmy 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W Gminie Sokoły odbyła się uroczystość upamiętniająca tę datę.

Gmina Sokoły zakończyła opracowywanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oprócz korzyści w skali globalnej docelowo Plan służy wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii.

Gminny Ośrodek Kultury w Sokołach zakwalifikował się do projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoja karierę”. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI).

Podsekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Wojciech Kolarski w imieniu własnym i Pary Prezydenckiej przesłał podziękowania za udział Gminy Sokoły w ogólnopolskiej akcji „Narodowego Czytania”.

5 listopada 2015 r. odbyło się już trzecie spotkanie on-line w ramach Akcji: e-motywacja. Tematem webinarium były „Radości codzienności”, czyli jak w codziennym życiu możemy znaleźć wiele drobnych przyjemności.

Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły wzbogaciła swoje zbiory o nowe pozycje książkowe zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ze środków finansowych Biblioteki Narodowej. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do odwiedzin i zapoznania się nowymi publikacjami. Czytaj więcej

Małgorzata Grabowska
Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Sokoły