Gmina Sokoły zakończyła opracowywanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oprócz korzyści w skali globalnej docelowo Plan służy wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii.

Gminny Ośrodek Kultury w Sokołach zakwalifikował się do projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoja karierę”. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI).

Podsekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Wojciech Kolarski w imieniu własnym i Pary Prezydenckiej przesłał podziękowania za udział Gminy Sokoły w ogólnopolskiej akcji „Narodowego Czytania”.

5 listopada 2015 r. odbyło się już trzecie spotkanie on-line w ramach Akcji: e-motywacja. Tematem webinarium były „Radości codzienności”, czyli jak w codziennym życiu możemy znaleźć wiele drobnych przyjemności.

Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły wzbogaciła swoje zbiory o nowe pozycje książkowe zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ze środków finansowych Biblioteki Narodowej. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do odwiedzin i zapoznania się nowymi publikacjami. Czytaj więcej

Małgorzata Grabowska
Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Sokoły

Październik to Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym roku hasło międzynarodowych obchodów brzmiało: Biblioteki rządzą! Nie chodzi tu jednak o władzę, ale o znaczenie szkolnego królestwa książek w placówce oświatowej. Czytanie bowiem to podstawowa umiejętność bez której żaden człowiek nie ma szans na rozwój intelektualny, moralny, duchowy. Biblioteka to jednak nie tylko miejsce w którym gromadzi się zbiory, bo przy takim podejściu książki zakrywałby kurz. Biblioteka to serce szkoły, które bije poprzez działalność edukacyjną i kulturalną. To miejsce pierwszego uświadomionego kontaktu z książką. Później następują kolejne spotkania, które powoli kształtują miłość do lektury. W naszej bibliotece możliwe jest takie całościowe podejście do czytelnika – od zerówki do końca gimnazjum,  dzięki zaangażowaniu dwóch bibliotekarek, które zarażają uczniów pasją czytania. Czytaj więcej

Miło nam poinformować, że nasza biblioteka dostała dofinansowanie w ramach projektu rządowego Książki naszych marzeń, przy ponad dwudziestoprocentowym wkładzie własnym z budżetu Gminy Sokoły. Dzięki ogólnej kwocie 2712,50 zł  zakupiliśmy ponad 170 pozycji - wcześniej odbyły się konsultacje z uczniami w ramach Ogólnopolskich Wyborów Książek oraz z Biblioteką Publiczną Gminy Sokoły. Czytaj więcej

Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie brało udział w tegorocznej XI edycji Konkursu na najlepsze centrum informacji turystycznej w Polsce w 2015 roku. W konkursie mogły brać udział wszystkie certyfikowane placówki informacji turystycznej działające zgodnie z zasadami i standardami Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.