Podczas audycji swoją działalność zaprezentowali prezesi i dyrektorzy instytucji działających na terenie naszej gminy: Magdalena Dworakowska-Łukasiuk (Warsztaty Terapii Zajęciowej), Danuta Perkowska (Bank Spółdzielczy), Ewa Szyszko (Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”), Ryszard Sylpaczuk (Spółdzielnia Kółek Rolnicznych), Wioletta Gierłachowska (Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie), Jacek Danieluk (Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „Podlasie”), Bronisław Puczel (Stacja Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie), Monika Żukowicz (Gminny Ośrodek Kultury), Karol Ochocki (Ochotnicza Straż Pożarna).

O swojej pracy i osiągnięciach w WYWIADZIE WNET mówił Andrzej Remisiewicz, współwłaściciel firmy „Trans-Rol” z miejscowości Kruszewo Wypychy, zdobywca tytułu Krajowy Mistrz Agroligi w kategorii firmy.

Swój dorobek artystyczny zaprezentował również zespół „Biesiada Sokolska”. Zabrzmiały sztandarowe utwory zespołu „Hej sokoły”, „Jarzębina czerwona”, „Szła dzieweczka” oraz „Brazylia”. Członkowie „Biesiady” opowiadali także o powstaniu zespołu , o jego pracy i koncertach oraz czym zajmują się w życiu prywatnym.

Na zakończenie wójt gminy opowiadał o marzeniach i działaniach związanych z uruchomieniem linii kolejowej Łapy- Ostrołęka.

Z pieśnią „Życie jest piękne” i bardzo energicznym przesłaniem na nowy dzień zakończyliśmy audycję.

Przygotowała:
Monika Żukowicz