W ramach projektu nauczyciele bibliotekarze zaproponowali uczniom szereg różnorodnych działań, tak aby zmobilizować ich do jak najliczniejszego uczestnictwa. W sumie w konkursach plastycznych i literackim wzięło udział 78 osób z terenu gminy Sokoły. Bardzo cieszymy się, że z naszego zaproszenia skorzystała Szkoła Podstawowa w Bruszewie, za co serdecznie dziękujemy. Werdykt jury był w tych konkursach następujący:

• Konkurs na plakat z wykorzystaniem starych gazet ph. „Zagrożenia w Internecie” - 43 uczestników z klas III – IV: I miejsce Klaudia Perkowska kl. IVa SP Sokoły; wyróżnienia – Mateusz Jabłoński kl. III SP Bruszewo i Anna Smolińska SP Sokoły.

• Konkurs na komiks o komputeromanii ph. „Uzależnienie od gier komputerowych i Internetu” – 30 uczestników z klas V – VI:I miejsce Sylwia Mościcka kl. Vb SP Sokoły; Wyróżnienia – Alina Roszkowska kl. Va SP Sokoły; Natalia Grodzka kl. Vb.

• Konkurs na bajkę z morałem – 5 uczestników z gimnazjum: I miejsce – Natalia Zalewska IIa („Amanci z Internetu”); Wyróżnienia – Agnieszka Leśniewska IIa („Bal księżniczki Aldony”) i Magdalena Czajkowska IIc („Tysiąc przyjaciół”).

Najładniejsze prace plastyczne zostały zaprezentowane w czytelni i na holu obok biblioteki, natomiast zwycięską bajkę wyreżyserowano i pokazano licznie zgromadzonej publiczności (383 osoby) 7 marca 2012 r. Wtedy też odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Każdy, kto aktywnie zaangażował się w realizację projektu otrzymał upominek.

Oprócz konkursów nauczyciele bibliotekarze przeprowadzili również w klasach 0-II (148 osób) zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem kreskówek „Owce w Sieci”. Filmiki te odwoływały się do klasycznych opowieści o walce dobra ze złem, ale odzwierciedlały także współczesną kulturę dziecięcą i młodzieżową, obecny styl życia. Występowały w nich takie postaci jak: mądry Baca, naiwny Jasiek, dzielny Gajowy, niewinne owce i barany oraz złe wilki. Każdą kreskówkę kończył morał, czyli krótkie podsumowanie. Zachęcamy wszystkich do obejrzenia ich na stronie www.sheeplive.eu. Naprawdę warto!

W taki oto niezwykły sposób dzieciom i młodzieży w gminie Sokoły zwrócono uwagę na fakt, że Internet ma swoje zalety, ale też i wady oraz że trzeba mieć dużo roztropności, aby umiejętnie z niego korzystać. Można było tego dokonać dzięki dotacji w wysokości 1600 zł na materiały oraz nagrody dla dzieci, za którą serdecznie dziękujemy Fundacji „Dzieci Niczyje”. Sprawozdanie z realizacji projektu wraz ze zdjęciami zamieszczono na stronie biblioteki www.bibliotekasok.c0.pl w zakładce DBI.

Nauczyciele bibliotekarze Zespołu Szkół w Sokołach
Dorota Brzozowska – szkoła podstawowa
Katarzyna Zdrodowska - gimnazjum