Drukuj

Prawo do głosowania mają wszyscy obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat (z wyjątkiem osób prawomocnie ubezwłasnowolnionych bądź pozbawionych praw publicznych albo wyborczych). W tych wyborach możliwe jest głosowanie korespondencyjne, a osoby powyżej 75. roku życia, a także niepełnosprawne mogą głosować przez pełnomocnika.

Prawidłowe głosowanie polega na postawieniu znaku „x” (dwóch przecinających się linii w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego spośród 11 kandydatów na Prezydenta.

Postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk więcej niż jednego kandydata albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Dodatkowe komunikaty i informacje można znaleźć na:

http://prezydent2015.pkw.gov.pl/

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAimbok-fB0qdFtxnOnnwWPXa1_RiiZCu