Drukuj

Zgodnie z Uchwałą Nr III/19/2015 Rady Gminy Sokoły z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych sołectw na terenie Gminy Sokoły oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Sokoły Nr 9.2015 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie w sprawie ustalenia terminarza zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej informujemy o terminach zebrań wiejskich, podczas których odbędą się wybory organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Sokoły.

Harmonogram wyboru sołtysów i rad sołeckich w gminie Sokoły