Wójt Gminy Sokoły p. Józef Zajkowski powitał zaproszonych gości oraz przedstawił uczestników spotkania. Jako pierwszy głos zabrał p. Stanisław Sakowicz z propozycją utworzenia „Encyklopedii Podlasia” – portalu internetowego, który tworzyliby uczniowie pod okiem nauczycieli szkół podległych gminie. Następnie p. Katarzyna Kość-Ryżko przedstawiła propozycję działań etnologicznych w ramach współpracy z gminą. Celem nadrzędnym miałaby być etnograficzna animacja społeczno-kulturalna mieszkańców. Wszyscy zebrani wyrazili swoją opinię na temat współpracy i podjęcia działań. Nauczyciele i pracownicy bibliotek szkolnych omówili konkursy, prace, wystąpienia, opowiadania uczniów nt. tradycji i kultury regionu oraz ludowości. Wspólnie ustalono, że najważniejszy jest potencjał, który w naszej gminie już jest. By móc promować etnologię i tradycje naszego regionu należy utworzyć zakładkę na stronie internetowej gminy, na której miałyby się znaleźć m. in. historie mówione, historie pisane, opowieści z regionu, obrzędy, legendy, kroniki miejscowości, historie rodów, fotografie przedmiotów materialnych „z dawnych lat”, nagrania audiowizualne. Byłby to pierwszy krok do zainicjowania działań kulturalnych, antropologicznych, etnologicznych i historycznych oraz promocji dawnych zwyczajów, tradycji i wartości naszego regionu.

Uczestnicy spotkania:

1) Katarzyna Kość-Ryżko – PAN w Warszawie

2) Józef Zajkowski – Wójt Gminy Sokoły

3) Irena Bruszewska – Skarbnik Gminy Sokoły

4) Wanda Barbara Idźkowska – Sekretarz Gminy Sokoły

5) Bożena Perkowska – Kierownik Referatu IGKRiP

6) Stanisław Sakowicz – STS OPTIMUS

7) Agnieszka Kurzyna -  Dyrektor GOK w Sokołach

8) Wioletta Gierłachowska – Dyrektor ZSR w Krzyżewie

9) Waldemar Kikolski – Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołach

10) Jolanta Czajkowska – ZS w Sokołach

11) Dorota Brzozowska – ZS w Sokołach

12) Katarzyna Zdrodowska – ZS w Sokołach

Agnieszka Kurzyna