Drukuj

W godzinach 15.00-21.00 uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół w Sokołach w grupach zorganizowanych z opiekunem (osobą dorosłą) będą miały możliwość korzystania z obiektów sportowych po wcześniejszym ustaleniu godzin telefonicznie z Panem Michałem, który dostępny będzie pod numerem: 502-161-337.

II tydzień:

Możliwość korzystania z obiektu sportowego od poniedziałku do piątku (oprócz środy) w godzinach 13.00-21.00 - uczniowie i absolwenci szkoły w Sokołach w grupach zorganizowanych z opiekunem (osoba dorosła) po uwzględnieniu godziny telefonicznie z Panem Michałem, który dostępny będzie pod numerem: 502-161-337.

Organizowane będą również zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne i rozwijające uzdolnienia indywidualne uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dla chętnych uczniów.

Waldemar Kikolski
Dyrektor ZS w Sokołach