Drukuj

Natalia Skłodowska z klasy Vb zajęła II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Podlasie, mnie ta ziemia od innych droższa… Sztuka ludowa Podlasia inspiracją do działań twórczych.” za pracę pt.: „Odpoczynek na ławeczce”.


W wojewódzkim konkursie „Czytanie jest super!” zorganizowanym przez  Bibliotekę Szkoły Podstawowej nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku:
w kategorii klas I-III: Zuzanna Zdrodowska IIIb –  zajęła III miejsce
w kategorii klas IV-VI: I miejsce zajęła Gabriela Chlabicz Va
III miejsce – Ewa Grochowska IVa
Wyróżnienie – Mariola Mościcka IVb

W IV edycji  konkursu wojewódzkiego „Białostocczyzna znana i nieznana - Białostocczyzna wielu kultur” zorganizowanego przez Bibliotekę Szkoły Podstawowej nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

I miejsce – Anna Orzechowska Vb

III miejsce egzequo – Ewa Grochowska IVa i Mariola Mościcka IVb

Na  Powiatowy Konkurs Literacki „Ocalić od zapomnienia legendę wysokomazowiecką”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem, wysłano pięć prac. II miejsce zajęła Anna Tyborowska IVb, a wyróżnienie Marta Czajkowska VIa.


W konkursie fotograficznym „N.A.R.E.W.-iańska pocztówka”, którego celem było uzmysłowienie uczniom walorów przyrodniczych, tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego gminy Sokoły III miejsce zajęła Mariola Mościcka kl. IVb. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie N.A.R.E.W.

W wojewódzkim konkursie literacko-plastycznym „Wakacyjne bezpieczeństwo widziane oczami dziecka” Dominika Kobeszko z kl. IVa zdobyła wyróżnienie. Organizatorem konkursu był Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, a zadanie konkursowe polegało na napisaniu wiersza i własnoręcznym zilustrowaniu tego tekstu.


W konkursie literacko-plastycznym „Podlaska mozaika – w poszukiwaniu wspólnoty pogranicza” doceniony został wiersz szóstoklasistki Marty Czajkowskiej pt. „Nasze Podlasie” – uczennica zdobyła wyróżnienie.

Gabriela Perkowska uczennica klasy Ib gimnazjum zdobyła wyróżnienie w Wojewódzkim konkursie recytatorsko – fotograficznym „Smaki dzieciństwa”.

W II EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY „PODLASIE – MNIE TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA…” Sztuka ludowa Podlasia inspiracją do działań twórczych… Trzy uczennice z naszego gimnazjum otrzymały wyróżnienia:
Katarzyna Jabłońska kl. Ic, Maria Roszkowska kl. Ia, Weronika Śniecińska kl. Ic

W konkursie wojewódzkim z cyklu „Białostocczyzna znana i nieznana” - IV edycja – „Białostocczyzna wielu kultur”. Z naszej szkoły przesłaliśmy cztery prace, z których dwie zostały nagrodzone: Alina Roszkowska z kl. Ia zajęła II miejsce, Maria Roszkowska z kl. Ia zajęła III miejsce.

 

W Konkursie fotograficznym pt. „N.A.R.E.W.-iańska pocztówka” Alina Roszkowska z kl. Ia gimnazjum otrzymała wyróżnienie. Celem konkursu było przybliżenie dzieciom i młodzieży, ich rodzinom i opiekunom założeń Stowarzyszenia N.A.R.E.W., jego idei i działalności programu PROW 2007 – 2013, zwłaszcza osi 4 Leader oraz atutów przyrodniczych i historycznych terenu Stowarzyszenia.

Biblioteka, to jest dobre miejsce dla człowieka - pod takim hasłem został zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku wojewódzki konkurs na wiersz lub fraszkę o bibliotece, uczennicakl. Ia gimnazjum – Sylwia Mościcka zajęła w nim II miejsce.

Większość prac zaprezentowana jest w czytelni szkolnej na wystawach lub w „Księdze twórczości uczniów”. Zapraszamy więc do zapoznania się z tymi pracami. O wynikach konkursów informujemy na stronie internetowej www.bibliotekasok.c0.pl w zakładce Koło Przyjaciół Książki/Konkursy.

Dorota Brzozowska
Katarzyna Zdrodowska
nauczyciele bibliotekarze Zespołu Szkół w Sokołach